ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κεφάλαιο 1ο
1 ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
2 Ο ΑΒΡΑΑΜ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΙΣΑΑΚ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΙΑΚΩΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
3 ΙΟΥΔΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΑΡΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΜΑΡ ΦΑΡΕΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΣΡΩΜ ΕΣΡΩΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΑΜ
4 ΑΡΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΝΑΑΣΣΩΝ ΝΑΑΣΣΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΣΑΛΜΩΝ
5 ΣΑΛΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΒΟΟΖ ΕΚ ΤΗΣ ΡΑΧΑΒ ΒΟΟΖ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΩΒΗΔ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΥΘ ΩΒΗΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΕΣΣΑΙ
6 ΙΕΣΣΑΙ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΔΑΒΙΔ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΑΒΙΔ ΔΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΙΟΥ
7 ΣΟΛΟΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΡΟΒΟΑΜ ΡΟΒΟΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΒΙΑ ΑΒΙΑ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΣΑ
8 ΑΣΑ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΩΣΑΦΑΤ ΙΩΣΑΦΑΤ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΩΡΑΜ ΙΩΡΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΟΖΙΑΝ
9 ΟΖΙΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΩΑΘΑΜ ΙΩΑΘΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΧΑΖ ΑΧΑΖ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΖΕΚΙΑΝ
10 ΕΖΕΚΙΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΝΑΣΣΗ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΜΩΝ ΑΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΩΣΙΑΝ
11 ΙΩΣΙΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΕΧΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ
12 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΙΕΧΟΝΙΑΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΣΑΛΑΘΙΗΛ ΣΑΛΑΘΙΗΛ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ
13 ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΒΙΟΥΔ ΑΒΙΟΥΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΙΑΚΕΙΜ ΕΛΙΑΚΕΙΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΖΩΡ
14 ΑΖΩΡ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΣΑΔΩΚ ΣΑΔΩΚ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΧΕΙΜ ΑΧΕΙΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΙΟΥΔ
15 ΕΛΙΟΥΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΑΖΑΡ ΕΛΕΑΖΑΡ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΤΘΑΝ ΜΑΤΘΑΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ
16 ΙΑΚΩΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΕΞ ΗΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
17 ΠΑΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΔΑΒΙΔ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΑΒΙΔ ΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ
18 ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΟΥΤΩΣ ΗΤΟ ΑΦΟΥ ΗΡΡΑΒΩΝΙΣΘΗ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΛΘΩΣΙΝ ΕΥΡΕΘΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΧΟΥΣΑ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ
19 ΙΩΣΗΦ ΔΕ Ο ΑΝΗΡ ΑΥΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΛΩΝ ΝΑ ΘΕΑΤΡΙΣΗ ΑΥΤΗΝ ΗΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΥΤΗΝ ΚΡΥΦΙΩΣ
20 ΕΝΩ ΔΕ ΑΥΤΟΣ ΔΙΕΛΟΓΙΣΘΗ ΤΑΥΤΑ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΦΑΝΗ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΙΩΣΗΦ ΥΙΕ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΝ ΑΥΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ
21 ΘΕΛΕΙ ΔΕ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
22 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΟΛΟΝ ΕΓΕΙΝΕ ΔΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ
23 ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ
24 ΕΞΕΓΕΡΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΕΚΑΜΕΝ ΩΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ
25 ΑΙ ΔΕΝ ΕΓΝΩΡΙΖΕΝ ΑΥΤΗΝ ΕΩΣΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 2ο
1 ΑΦΟΥ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΔΟΥ ΜΑΓΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΛΕΓΟΝΤΕΣ
2 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΔΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟΝ
3 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ ΗΡΩΔΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΤΑΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΠΑΣΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ
4 ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΗΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΘΗ ΠΑΡ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
5 ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
6 ΚΑΙ ΣΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΗ ΙΟΥΔΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΔΙΟΤΙ ΕΚ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΞΕΛΘΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΠΟΙΜΑΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟΥ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ
7 ΤΟΤΕ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΚΑΛΕΣΑΣ ΚΡΥΦΙΩΣ ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ ΕΞΗΚΡΙΒΩΣΕ ΠΑΡ ΑΥΤΩΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
8 ΚΑΙ ΠΕΜΨΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΙΠΕ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΞΕΤΑΣΑΤΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΦΟΥ ΔΕ ΕΥΡΗΤΕ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΜΟΙ ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΘΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΑΥΤΟ
9 ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΑΣΤΗΡ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΔΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΑΥΤΩΝ ΕΩΣΟΥ ΕΛΘΩΝ ΕΣΤΑΘΗ ΕΠΑΝΩ ΟΠΟΥ ΗΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ
10 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΧΑΡΗΣΑΝ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΦΟΔΡΑ
11 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΥΡΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΜΕΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΝ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΑΝ
12 ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΝΤΕΣ ΘΕΟΘΕΝ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗΝ ΔΙ ΑΛΛΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΥΤΩΝ
13 ΑΦΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΛΕΓΩΝ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΕΣΟ ΕΚΕΙ ΕΩΣΟΥ ΕΙΠΩ ΣΟΙ ΔΙΟΤΙ ΜΕΛΛΕΙ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΕΣΗ ΑΥΤΟ
14 Ο ΔΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
15 ΚΑΙ ΗΤΟ ΕΚΕΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΚΑΛΕΣΑ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΜΟΥ
16 ΤΟΤΕ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΙΔΩΝ ΟΤΙ ΕΝΕΠΑΙΧΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΕΘΥΜΩΘΗ ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΣ ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΟΡΙΟΙΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΞΗΚΡΙΒΩΣΕ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
17 ΤΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ
18 ΦΩΝΗ ΗΚΟΥΣΘΗ ΕΝ ΡΑΜΑ ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΡΜΟΣ ΠΟΛΥΣ Η ΡΑΧΗΛ ΕΚΛΑΙΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙ
19 ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ
20 ΛΕΓΩΝ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΕΙΣ ΓΗΝ ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΟΤΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
21 Ο ΔΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΓΗΝ ΙΣΡΑΗΛ
22 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ ΟΤΙ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΑΝΤΙ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΦΟΒΗΘΗ ΝΑ ΥΠΑΓΗ ΕΚΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣ ΔΕ ΘΕΟΘΕΝ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ
23 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ ΔΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΤΙ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 3ο
1 ΕΝ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΚΗΡΥΤΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ
2 ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΔΙΟΤΙ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
3 ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΤΕ ΤΑΣ ΤΡΙΒΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
4 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΗΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΟΣΦΥΝ ΑΥΤΟΥ Η ΔΕ ΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΥ ΗΤΟ ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ΑΓΡΙΟΝ
5 ΤΟΤΕ ΕΞΗΡΧΕΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑ Η ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ
6 ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΖΟΝΤΟ ΕΝ ΤΩ ΙΟΡΔΑΝΗ ΥΠ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ
7 ΙΔΩΝ ΔΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΤΙΣ ΕΔΕΙΞΕΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΝΑ ΦΥΓΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΟΡΓΗΣ
8 ΚΑΜΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
9 ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΝΤΑΣΘΗΤΕ ΝΑ ΛΕΓΗΤΕ ΚΑΘ ΕΑΥΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑ ΕΧΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΗ ΤΕΚΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ
10 ΗΔΗ ΔΕ ΚΑΙ Η ΑΞΙΝΗ ΚΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΙΖΑΝ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΗ ΚΑΜΝΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΛΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΥΡ ΒΑΛΛΕΤΑΙ
11 ΕΓΩ ΜΕΝ ΣΑΣ ΒΑΠΤΙΖΩ ΕΝ ΥΔΑΤΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ Ο ΔΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΒΑΣΤΑΣΩ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΑΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΠΥΡΙ
12 ΟΣΤΙΣ ΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΠΤΥΑΡΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΑΛΩΝΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΑΞΕΙ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΤΟ ΔΕ ΑΧΥΡΟΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΚΑΥΣΕΙ ΕΝ ΠΥΡΙ ΑΣΒΕΣΤΩ
13 ΤΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΗ ΥΠ ΑΥΤΟΥ
14 Ο ΔΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΩΛΥΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΕΓΩ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΩ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΩ ΥΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥ ΕΡΧΕΣΑΙ ΠΡΟΣ ΕΜΕ
15 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΕΣ ΤΩΡΑ ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΕΠΟΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΟΤΕ ΑΦΙΝΕΙ ΑΥΤΟΝ
16 ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΕΒΗ ΕΥΘΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΝΟΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ
17 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΥΗΡΕΣΤΗΘΗΝ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 4ο
1 ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΦΕΡΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΙΡΑΣΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
2 ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΥΣΤΕΡΟΝ ΕΠΕΙΝΑΣΕ
3 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΑΝ ΗΣΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΓΕΙΝΩΣΙΝ ΑΡΤΟΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΟΥΤΟΙ
4 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΜΕ ΑΡΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΖΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ
5 ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
6 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΑΝ ΗΣΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΡΙΨΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΩ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΤΑΞΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΕ ΣΗΚΩΝΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΨΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΘΟΝ ΤΟΝ ΠΟΔΑ ΣΟΥ
7 ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΕΙ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ
8 ΠΑΛΙΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΩΝ
9 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΩ ΣΟΙ ΔΩΣΕΙ ΕΑΝ ΠΕΣΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΜΕ
10 ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΥΠΑΓΕ ΣΑΤΑΝΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΛΑΤΡΕΥΣΕΙ
11 ΤΟΤΕ ΑΦΙΝΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ
12 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ
13 ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΣ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ ΗΛΘΕ ΚΑΙ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΡΙΟΙΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ
14 ΔΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ
15 ΓΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΗ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
16 Ο ΛΑΟΣ Ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΕΙΔΕ ΦΩΣ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΩΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ
17 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΓΗ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΔΙΟΤΙ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
18 ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΙΔΕ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΑΛΙΕΙΣ
19 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΛΘΕΤΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΑΣ ΚΑΜΕΙ ΑΛΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
20 ΟΙ ΔΕ ΑΦΗΣΑΝΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ
21 ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙΔΕΝ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΜΕΤΑ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ
22 ΟΙ ΔΕ ΑΦΗΣΑΝΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΩΝ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ
23 ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΡΧΕΤΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΥΤΤΩΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
24 ΚΑΙ ΔΙΗΛΘΕΝ Η ΦΗΜΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΕΦΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ
25 ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 5ο
1 ΙΔΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΚΑΘΗΣΕ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ
2 ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΩΝ
3 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
4 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΘΗ
5 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
6 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΙΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΨΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΧΟΡΤΑΣΘΗ
7 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΛΕΗΘΗ
8 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΙΔΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
9 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ
10 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
11 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΙΣΘΕ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΟΝΕΙΔΙΣΩΣΙ ΚΑΙ ΔΙΩΞΩΣΙ ΚΑΙ ΕΙΠΩΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΚΟΝ ΛΟΓΟΝ ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ
12 ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ ΔΙΟΤΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΤΩΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΥΜΩΝ
13 ΣΕΙΣ ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΔΙΑΦΘΑΡΗ ΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΛΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΕΙΜΗ ΝΑ ΡΙΦΘΗ ΕΞΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
14 ΣΕΙΣ ΕΙΣΘΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΙΣ ΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΡΥΦΘΗ
15 ΟΥΔΕ ΑΝΑΠΤΟΥΣΙ ΛΥΧΝΟΝ ΚΑΙ ΘΕΤΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΟΔΙΟΝ ΑΛΛ ΕΠΙ ΤΟΝ ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΝ ΚΑΙ ΦΕΓΓΕΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ
16 ΟΥΤΩΣ ΑΣ ΛΑΜΨΗ ΤΟ ΦΩΣ ΣΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΩΣΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΩΣΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ
17 ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΤΕ ΟΤΙ ΗΛΘΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΩ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ Η ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΔΕΝ ΗΛΘΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΩ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩ
18 ΔΙΟΤΙ ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΕΩΣ ΑΝ ΠΑΡΕΛΘΗ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΙΩΤΑ ΕΝ Η ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΩΣΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΩΣΙ ΠΑΝΤΑ
19 ΟΣΤΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ ΟΥΤΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΟΣΤΙΣ ΔΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ ΟΥΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
20 ΕΠΕΙΔΗ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΕΡΙΣΣΕΥΣΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΠΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
21 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΗ ΦΟΝΕΥΣΗΣ ΟΣΤΙΣ ΔΕ ΦΟΝΕΥΣΗ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ
22 ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΟΡΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΙΤΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΕΙΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΡΑΚΑ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΣΤΙΣ ΔΕ ΕΙΠΗ ΜΩΡΕ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΕΝΝΑΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
23 ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΗΣ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΝΘΥΜΗΘΗΣ ΟΤΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙ ΚΑΤΑ ΣΟΥ
24 ΑΦΕΣ ΕΚΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΠΡΩΤΟΝ ΦΙΛΙΩΘΗΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ
25 ΕΙΡΗΝΕΥΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟΝ ΣΟΥ ΤΑΧΕΩΣ ΕΝΟΣΩ ΕΙΣΑΙ ΚΑΘ ΟΔΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΜΗΠΟΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΔΩΣΗ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΙΤΗΝ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΡΙΦΘΗΣ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ
26 ΑΛΗΘΩΣ ΣΟΙ ΛΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΞΕΛΘΕΙ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΩΣΟΥ ΑΠΟΔΩΣΗΣ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΝ ΛΕΠΤΟΝ
27 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΗ ΜΟΙΧΕΥΣΗΣ
28 ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΗΣΗ ΑΥΤΗΝ ΗΔΗ ΕΜΟΙΧΕΥΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ
29 ΕΑΝ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ Ο ΔΕΞΙΟΣ ΣΕ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΗ ΕΚΒΑΛΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΡΙΨΟΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΧΑΘΗ ΕΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΡΙΦΘΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΕΝΝΑΝ
30 ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΧΕΙΡ ΣΕ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΗ ΕΚΚΟΨΟΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΡΙΨΟΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΧΑΘΗ ΕΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΡΙΦΘΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΕΝΝΑΝ
31 ΕΡΡΕΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΟΣΤΙΣ ΧΩΡΙΣΘΗ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΑΣ ΔΩΣΗ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ
32 ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΟΣΤΙΣ ΧΩΡΙΣΘΗ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΜΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΝΑ ΜΟΙΧΕΥΗΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΛΑΒΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΙΧΟΣ
33 ΠΑΛΙΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΟΡΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΣΟΥ
34 ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗ ΟΜΟΣΗΤΕ ΜΗΔΟΛΩΣ ΜΗΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
35 ΜΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΗΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
36 ΜΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΟΥ ΝΑ ΟΜΟΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΣΑΙ ΜΙΑΝ ΤΡΙΧΑ ΝΑ ΚΑΜΗΣ ΛΕΥΚΗΝ Η ΜΕΛΑΙΝΑΝ
37 ΑΛΛ ΑΣ ΗΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥ ΟΥ ΤΟ ΔΕ ΠΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ
38 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΑ ΑΝΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣ
39 ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΑΛΛ ΟΣΤΙΣ ΣΕ ΑΠΙΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΣΟΥ ΣΙΑΓΟΝΑ ΣΤΡΕΨΟΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ
40 ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΛΟΝΤΑ ΝΑ ΚΡΙΘΗ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΗ ΤΟΝ ΧΙΤΩΝΑ ΣΟΥ ΑΦΕΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ
41 ΚΑΙ ΑΝ ΣΕ ΑΓΓΑΡΕΥΣΗ ΤΙΣ ΜΙΛΙΟΝ ΕΝ ΥΠΑΓΕ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΔΥΟ
42 ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑ ΣΟΥ ΔΙΔΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΛΟΝΤΑ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΘΗ ΑΠΟ ΣΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΦΗΣ
43 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΘΕΛΕΙΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΣΟΥ
44 ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΩΝΤΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΣΑΣ ΜΙΣΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΥΠΕΡ ΕΚΕΙΝΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΣΑΣ ΒΛΑΠΤΟΥΣΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑΤΡΕΧΟΥΣΙ
45 ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΙΝΗΤΕ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΧΕΙ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥΣ
46 ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΑΓΑΠΗΣΗΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΣΑΣ ΠΟΙΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΔΕΝ ΚΑΜΝΟΥΣΙ ΤΟ ΑΥΤΟ
47 ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΣΠΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ ΜΟΝΟΝ ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΚΑΜΝΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΔΕΝ ΚΑΜΝΟΥΣΙΝ ΟΥΤΩΣ
48 ΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΙ ΚΑΘΩΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 6ο
1 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗ ΚΑΜΝΗΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΣΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΗΣΘΕ ΥΠ ΑΥΤΩΝ ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΙΣΘΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ
2 ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΜΝΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΜΗ ΣΑΛΠΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΜΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΔΟΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΔΟΞΑΣΘΩΣΙΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΕΧΟΥΣΙΝ ΗΔΗ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΩΝ
3 ΟΤΑΝ ΔΕ ΣΥ ΚΑΜΝΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΑΣ ΜΗ ΓΝΩΡΙΣΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΙ ΚΑΜΝΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ
4 ΔΙΑ ΝΑ ΗΝΑΙ Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΣΟΥ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΟΙ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ
5 ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΑΙ ΜΗ ΕΣΟ ΩΣ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΑΓΑΠΩΣΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝΤΑΙ ΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΩΝΙΑΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΣΙΝ ΗΔΗ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΩΝ
6 ΣΥ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΑΙ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΑΣ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΘΕΛΕΙ ΣΟΙ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ
7 ΟΤΑΝ ΔΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΘΕ ΜΗ ΒΑΤΤΟΛΟΓΗΣΗΤΕ ΩΣ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΙΟΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΘΗ
8 ΜΗ ΟΜΟΙΩΘΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΕΞΕΥΡΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ ΤΙΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΑΝ ΠΡΙΝ ΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΤΕ ΠΑΡ ΑΥΤΟΥ
9 ΟΥΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ
10 ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
11 ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ ΔΟΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
12 ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ
13 ΚΑΙ ΜΗ ΦΕΡΗΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΜΗΝ
14 ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΘΕΛΕΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΣΑΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ
15 ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΟΥΔΕ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ΣΑΣ
16 ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΝΗΣΤΕΥΗΤΕ ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΩΣ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΣΚΥΘΡΩΠΟΙ ΔΙΟΤΙ ΑΦΑΝΙΖΟΥΣΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΑΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΣΙΝ ΗΔΗ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΩΝ
17 ΣΥ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΝΗΣΤΕΥΗΣ ΑΛΕΙΨΟΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΙΨΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ
18 ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΦΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΤΙ ΝΗΣΤΕΥΕΙΣ ΑΛΛ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΘΕΛΕΙ ΣΟΙ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΝ ΤΩ ΦΑΝΕΡΩ
19 ΜΗ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΠΟΥ ΣΚΩΛΗΞ ΚΑΙ ΣΚΩΡΙΑ ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΑΙ ΔΙΑΤΡΥΠΟΥΣΙ ΚΑΙ ΚΛΕΠΤΟΥΣΙΝ
20 ΑΛΛΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΟΠΟΥ ΟΥΤΕ ΣΚΩΛΗΞ ΟΥΤΕ ΣΚΩΡΙΑ ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΤΡΥΠΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΚΛΕΠΤΟΥΣΙΝ
21 ΕΠΕΙΔΗ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΑΣ ΕΚΕΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ
22 Ο ΛΥΧΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ ΗΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΝ
23 ΕΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ ΗΝΑΙ ΠΟΝΗΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΕΝ ΣΟΙ ΗΝΑΙ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΠΟΣΟΝ
24 ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΗ ΔΙΟΤΙ Η ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΛΕΙ ΜΙΣΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗΣΕΙ Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΑ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΕΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΗΤΕ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΜΑΜΜΩΝΑ
25 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ ΤΙ ΝΑ ΦΑΓΗΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΙΗΤΕ ΜΗΔΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΤΙ ΝΑ ΕΝΔΥΘΗΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
26 ΕΜΒΛΕΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΠΕΙΡΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΘΕΡΙΖΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΣΥΝΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΡΕΦΕΙ ΑΥΤΑ ΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ ΠΟΛΥ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΥΤΩΝ
27 ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΜΕΡΙΜΝΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΙΑΝ ΠΗΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΥ
28 ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΣΙ ΔΕΝ ΚΟΠΙΑΖΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΚΛΩΘΟΥΣΙ
29 ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕ Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΔΟΞΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΔΥΘΗ ΩΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩΝ
30 ΑΛΛ ΕΑΝ ΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΟΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΝΔΥΗ ΟΥΤΩ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΝΔΥΣΕΙ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΑΣ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΙ
31 ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΝΑ ΦΑΓΩΜΕΝ Η ΤΙ ΝΑ ΠΙΩΜΕΝ Η ΤΙ ΝΑ ΕΝΔΥΘΩΜΕΝ
32 ΔΙΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΞΕΥΡΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΑΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ
33 ΑΛΛΑ ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗ
34 ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΔΙΟΤΙ Η ΑΥΡΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ ΑΡΚΕΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΑΥΤΗΣ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 7ο
1 ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΗΤΕ
2 ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝ ΚΡΙΣΙΝ ΚΡΙΝΕΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΚΡΙΘΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΜΕΤΡΕΙΤΕ ΘΕΛΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΗΘΗ ΕΙΣ ΕΣΑΣ
3 ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΞΥΛΑΡΙΟΝ ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕ ΔΟΚΟΝ ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΣΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ
4 Η ΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ ΑΦΕΣ ΝΑ ΕΚΒΑΛΩ ΤΟ ΞΥΛΑΡΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΟΥ ΕΝΩ Η ΔΟΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΣΟΥ
5 ΥΠΟΚΡΙΤΑ ΕΚΒΑΛΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΔΟΚΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΕΛΕΙΣ ΙΔΕΙ ΚΑΘΑΡΩΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΚΒΑΛΗΣ ΤΟ ΞΥΛΑΡΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ
6 ΜΗ ΔΩΣΗΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΥΝΑΣ ΜΗΔΕ ΡΙΨΗΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΜΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΣΧΙΣΩΣΙΝ
7 ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΑΣ ΔΟΘΗ ΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΥΡΕΙ ΚΡΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΑΣ ΑΝΟΙΧΘΗ
8 ΔΙΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΑΙΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΖΗΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΟΥΟΝΤΑ ΘΕΛΕΙ ΑΝΟΙΧΘΗ
9 Η ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΑΝ Ο ΥΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΑΡΤΟΝ ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΛΙΘΟΝ
10 ΚΑΙ ΕΑΝ ΖΗΤΗΣΗ ΟΨΑΡΙΟΝ ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΟΦΙΝ
11 ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΙ ΟΝΤΕΣ ΕΞΕΥΡΗΤΕ ΝΑ ΔΙΔΗΤΕ ΚΑΛΑΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΣ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΓΑΘΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡ ΑΥΤΟΥ
12 ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΑΝ ΘΕΛΗΤΕ ΝΑ ΚΑΜΝΩΣΙΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΚΑΜΝΕΤΕ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ
13 ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΙΟΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟΣ Η ΟΔΟΣ Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙ ΑΥΤΗΣ
14 ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ Η ΟΔΟΣ Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ
15 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΔΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΣΩΘΕΝ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΥΚΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ
16 ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΕΛΕΤΕ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΓΟΥΣΙΝ ΑΠΟ ΑΚΑΝΘΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Η ΑΠΟ ΤΡΙΒΟΛΩΝ ΣΥΚΑ
17 ΟΥΤΩ ΠΑΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΜΝΕΙ ΚΑΛΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟ ΔΕ ΣΑΠΡΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΜΝΕΙ ΚΑΚΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
18 ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΛΟΝ ΝΑ ΚΑΜΝΗ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΟΥΔΕ ΔΕΝΔΡΟΝ ΣΑΠΡΟΝ ΝΑ ΚΑΜΝΗ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ
19 ΠΑΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΗ ΚΑΜΝΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΛΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΥΡ ΒΑΛΛΕΤΑΙ
20 ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΕΛΕΤΕ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ
21 ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΠΑΣ Ο ΛΕΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΑΛΛ Ο ΠΡΑΤΤΩΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ
22 ΠΟΛΛΟΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΙΠΕΙ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΔΕΝ ΠΡΟΕΦΗΤΕΥΣΑΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΕΞΕΒΑΛΟΜΕΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΕΚΑΜΟΜΕΝ ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ
23 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΕΛΩ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΑ ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠ ΕΜΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ
24 ΠΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΣΤΙΣ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΜΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΩ ΟΜΟΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΑΝΔΡΑ ΦΡΟΝΙΜΟΝ ΟΣΤΙΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ
25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟ ΤΕΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ
26 ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΑΚΟΥΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΜΝΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΟΜΟΙΩΘΗ ΜΕ ΑΝΔΡΑ ΜΩΡΟΝ ΟΣΤΙΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝ
27 ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ Η ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΗΤΟ Η ΠΤΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗ
28 ΟΤΕ ΔΕ ΕΤΕΛΕΙΩΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΞΕΠΛΗΤΤΟΝΤΟ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΑΥΤΟΥ
29 ΔΙΟΤΙ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΕΧΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΩΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ