Γιατί τα κείμενα στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ είναι με κεφαλαία γράμματα γραμμένα και όχι σε πολυτονική γραφή

Τα πρωτότυπα κείμενα στην Αγία Γραφή ήταν γραμμένα με κεφαλαία γράμματα, χωρίς κόμματα και τελείες. Το ίδιο αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε και εμείς, διότι με ένα απλό «κόμμα» μπορεί να αλλάξει ο συγγραφέας όλο το νόημα, ας δούμε ένα μικρό παράδειγμα που όμως μπορεί να επηρεάσει και να αλλοιώσει όλο το νόημα της γραφής:

1)      Αληθώς σου λέγω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο
2)      Αληθώς σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο

Το 1 βγάζει νόημα πως στο λέω σήμερα και κάποτε θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Το 2 βγάζει νόημα πως από σήμερα (τώρα) θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο.  (Το αρχαίο κείμενο δεν είχε κόμμα πουθενά !!!)

Ο λόγος που αφήσαμε με κεφαλαία γράμματα της Αγίας Γραφής και όχι σε πολυτονική γραφή είναι πως πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτη και να αφήσουμε την Θεοπνευστία του κειμένου να λειτουργήσει αναλλοίωτα όπως ο Θεός θέλει.