Παραβολές του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη

Παραβολές του Ιησού Χριστού:

Του σπείροντος γεωργού
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:3-8
ΜΑΡΚΟΥ 4:3-8
ΛΟΥΚΑ 8:5-8

Των ζιζανίων
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:24-30

Του δικτύου (σαγήνης)
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:47-50

Του κόκκου συνάπεως
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:31-32
ΜΑΡΚΟΥ 4:3-32
ΛΟΥΚΑ 13:18-19

Της ζύμης
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:33

Του κεκρυμμένου θησαυρού
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:44
Του πολύτιμου μαργαρίτου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13:45-46

Του οκνηρού γεωργού
ΜΑΡΚΟΥ 4:26-29

Του απολωλότος προβάτου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 18:12-14
ΛΟΥΚΑ 15:3-7

Της απολεσθείσης δραχμής
ΛΟΥΚΑ 15:8-10

Του Άσώτου υιού
ΛΟΥΚΑ 15:11-32

Των δύο οφειλετών
ΛΟΥΚΑ 7:41-43

Του αδίκου κριτού
ΛΟΥΚΑ 18:1-8

Του Τελώνου και του Φαρισαίου
ΛΟΥΚΑ 18:9-14

Της πρωτοκαθεδρίας
ΛΟΥΚΑ 14:7-14

Των εργατών του αμπελώνος
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 20:1-16

Των ταλάντων
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25:14-30

Του οικοδόμου του πύργου
ΛΟΥΚΑ 14:28-30

Του φίλου του μεσονυκτίου
ΛΟΥΚΑ 11:5-9

Του καλού Σαμαρείτου
ΛΟΥΚΑ 10:30-37

Του άδικου οικονόμου
ΛΟΥΚΑ 16:1-9

Του άφρονος πλουσίου
ΛΟΥΚΑ 12:16-21

Του μεγάλου δείπνου
ΛΟΥΚΑ 14:15-24

Των δέκα παρθένων
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 25:1-13

Του άσπλαχνου οφειλέτου
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 18:23-35

Των δύο υιών
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 21:28-32

Των κακών γεωργών
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 21:33-44
ΜΑΡΚΟΥ 12:1-12
ΛΟΥΚΑ 20:9-19

Των βασιλικών γάμων
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 22:1-14

Της Αμπέλου
ΙΩΑΝΝΗ 15:1-8

Του αγρυπνούντος θυρωρού
ΜΑΡΚΟΥ 13:34-37

Του καλού ποιμένος
ΙΩΑΝΝΗ 10:1-16